tomografia 3d

Cennik

Cennik
zdj.rtg. przylegające zęba (CD lub klisza) 30 PLN
zdj.rtg. skrzydłowo-zgryzowe 35 PLN
zdj.rtg. zębów przednich 35 PLN
zdj.rtg. połowiczne (P/L) ortogonalne uzębienia CD 35 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne CD 70 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne klisza 70 PLN
zdj.rtg. ortogonalne uzębienia CD 70 PLN
zdj.rtg. ortogonalne uzębienia klisza 70 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne w zawarciu i rozwarciu (CD lub klisza) 140 PLN
Zdj.rtg.cefalometryczne CD 70 PLN
Zdj.rtg.cefalometryczne klisza 70 PLN
zdj.rtg. czaszki p-a / a-p CD 70 PLN
zdj.rtg. czaszki p-a / a-p klisza 70 PLN
zdj.rtg. czaszki boczne CD 70 PLN
zdj.rtg. czaszki boczne klisza 70 PLN
zdj.rtg. czaszki inna projekcja wg. zlecenia CD 70 PLN
zdj.rtg. czaszki inna projekcja wg. zlecenia klisza 70 PLN
zdj.rtg. czaszki 2 projekcje CD 140 PLN
zdj.rtg. czaszki 2 projekcje KLISZA 140 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne i cefalometryczne CD 140 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne i cefalometryczne klisza 140 PLN
zdj.rtg. zatok CD 70 PLN
zdj.rtg. zatok klisza 70 PLN
zdj.rtg. zatoki szczękowej CD 70 PLN
zdj.rtg. zatoki szczękowej klisza 70 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych na płycie 70 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych na kliszy 70 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych w zawarciu i rozwarciu na płycie 140 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych w zawarciu i rozwarciu na kliszy 140 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych 2 projekcje na płycie 140 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych 2 projekcje na kliszy 140 PLN
zdj.rtg. dłoni i nadgarstka 70 PLN
zdj.rtg. inny zakres/projekcja od 20 PLN do 70 PLN
tomografia żuchwy 240 PLN
tomografia szczęki 240 PLN
tomografia szczęki i żuchwy 300 PLN
tomografia szczęki i zatok 300 PLN
tomografia zatok szczękowych 240 PLN
tomografia zatok obocznych nosa- dla laryngologów 290 PLN
tomografia oczodołów i sitowia 240 PLN
tomografia kręgosłupa szyjnego i żuchwy 300 PLN
tomografia stawów skroniowo-żuchwowych 250 PLN
tomografia twarzoczaszki 320 PLN
tomografia czaszki (wys.17 cm ø 23 cm) 360 PLN
tomografia zębów - zakres 8 cm x 8 cm 180 PLN
tomografia - inny obszar/obiekt wg.opisu/schem.-stos. do zakresu od 180 do 360PLN
wydanie zdj.rtg. na dwóch nośnikach ( CD + klisza ) + 20 PLN
wydanie kopii badania 20 PLN
wydruk pojedynczego skanu na kliszy 50 PLN
opis badania tomograficznego 100 PLN
opis zdj.rtg 30 PLN

* w gabinecie można płacić kartą