tomografia 3d

Cennik

Cennik
zdj.rtg. przylegające zęba (CD lub klisza) 20 PLN
zdj.rtg. skrzydłowo-zgryzowe 20 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne CD 50 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne klisza 60 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne w zawarciu i rozwarciu CD 100 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne w zawarciu i rozwarciu KLISZA 110 PLN
zdj.rtg. cefalometryczne CD 50 PLN
zdj.rtg. cefalometryczne klisza 60 PLN
zdj.rtg. czaszki p-a / a-p CD 50 PLN
zdj.rtg. czaszki p-a / a-p klisza 60 PLN
zdj.rtg. czaszki boczne CD 50 PLN
zdj.rtg. czaszki boczne klisza 60 PLN
zdj.rtg. czaszki inna projekcja wg. zlecenia CD 50 PLN
zdj.rtg. czaszki inna projekcja wg. zlecenia klisza 60 PLN
zdj.rtg. czaszki 2 projekcje CD 100 PLN
zdj.rtg. czaszki 2 projekcje KLISZA 110 PLN
zdj.rtg. czaszki 3 projekcje CD 140 PLN
zdj.rtg. czaszki 3 projekcje KLISZA 150 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne i cefalometryczne CD 100 PLN
zdj.rtg. pantomograficzne i cefalometryczne klisza 110 PLN
zdj.rtg. zatok CD 50 PLN
zdj.rtg. zatok klisza 60 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych na płycie 60 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych na kliszy 70 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych w zawarciu i rozwarciu na płycie 100 PLN
zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych w zawarciu i rozwarciu na kliszy 120 PLN
zdj.rtg. dłoni i nadgarstka CD 50 PLN
zdj.rtg. dłoni i nadgarstka klisza 60 PLN
zdj.rtg. inny zakres/projekcja od 20 PLN do 70 PLN
tomografia żuchwy 240 PLN
tomografia szczęki 240 PLN
tomografia szczęki i żuchwy 300 PLN
tomografia szczęki i zatok 300 PLN
tomografia zatok szczękowych 240 PLN
tomografia zatok obocznych nosa-dla laryngologów 290 PLN
tomografia oczodołów i sitowia 240 PLN
tomografia kręgosłupa szyjnego i żuchwy 300 PLN
tomografia stawów skroniowo-żuchwowych 250 PLN
tomografia twarzoczaszki 320 PLN
tomografia czaszki (wys.17 cm ø 23 cm) 360 PLN
tomografia zębów - zakres 8 cm x 8 cm 180 PLN
tomografia - inny obszar/obiekt wg.opisu/schem.-stos. do zakresu od 180 do 360PLN
wydanie zdj.rtg. na dwóch nośnikach ( CD + klisza ) + 20 PLN
wydanie kopii badania 20 PLN
wydruk pojedynczego skanu na kliszy 50 PLN
opis badania tomograficznego 100 PLN
opis zdj.rtg 30 PLN

* w gabinecie można płacić kartą