PRACOWNIA
Aby podnieść poziom diagnostyki i leczenia na Podlasiu stworzyliśmy pierwszą w naszym regionie w pełni cyfrową pracownię diagnostyki obrazowej dla potrzeb stomatologii i otolaryngologii.

Dewizą pracy pracowni Grey jest:
- bezpieczeństwo
- jakość
- profesjonalizm

Nasi technicy legitymują się wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.
Wyniki badań Rtg wykonywanych w pracowni Grey mogą być wydawane w dowolnej formie zapisu cyfrowego:
- na płycie CD, DVD
- nośnik pamięci
- przesłanie danych przez Internet z serwera pracowni

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu kierujących lekarzy możemy każde badanie cyfrowe wydać również w postaci radiogramu na kliszy. Oferujemy przyjemną i profesjonalną obsługę w kameralnych klimatyzowanych pomieszczeniach.

Pełen zakres usług pracowni dostępny jest również dla osób niepełnosprawnych bądź czasowo unieruchomionych.
Pracownia znajduje się w centrum Białegostoku z dogodnym dojazdem.
Budowa strony współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP