CENNIK

- zdj.rtg. przylegające zęba (CD lub klisza)
- zdj.rtg. skrzydłowo-zgryzowe
- zdj.rtg. pantomograficzne CD
- zdj.rtg. pantomograficzne klisza
- zdj.rtg. pantomograficzne w zawarciu i rozwarciu CD
- zdj.rtg. pantomograficzne w zawarciu i rozwarciu KLISZA
- zdj.rtg. cefalometryczne CD
- zdj.rtg. cefalometryczne klisza
- zdj.rtg. czaszki p-a / a-p CD
- zdj.rtg. czaszki p-a / a-p klisza
- zdj.rtg. czaszki boczne CD
- zdj.rtg. czaszki boczne klisza
- zdj.rtg. czaszki inna projekcja wg. zlecenia CD
- zdj.rtg. czaszki inna projekcja wg. zlecenia klisza
- zdj.rtg. czaszki 2 projekcje CD
- zdj.rtg. czaszki 2 projekcje KLISZA
- zdj.rtg. czaszki 3 projekcje CD
- zdj.rtg. czaszki 3 projekcje KLISZA
- zdj.rtg. pantomograficzne i cefalometryczne CD
- zdj.rtg. pantomograficzne i cefalometryczne klisza
- zdj.rtg. zatok CD
- zdj.rtg. zatok klisza
- zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych na płycie
- zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych na kliszy
- zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych w zawarciu i rozwarciu na płycie
- zdj.rtg. stawów skroniowo-żuchwowych w zawarciu i rozwarciu na kliszy
- zdj.rtg. dłoni i nadgarstka CD
- zdj.rtg. dłoni i nadgarstka klisza
- zdj.rtg. inny zakres/projekcja
- tomografia żuchwy
- tomografia szczęki
- tomografia szczęki i żuchwy
- tomografia szczęki i zatok
- tomografia zatok szczękowych
- tomografia zatok obocznych nosa-dla laryngologów
- tomografia oczodołów i sitowia
- tomografia kręgosłupa szyjnego i żuchwy
- tomografia stawów skroniowo-żuchwowych
- tomografia twarzoczaszki
- tomografia czaszki (wys.17 cm ø 23 cm)
- tomografia zębów - zakres 8 cm x 8 cm
- tomografia - inny obszar/obiekt wg.opisu/schem.-stos. do zakresu
- wydanie zdj.rtg. na dwóch nośnikach ( CD + klisza )
- wydanie kopii badania
- wydruk pojedynczego skanu na kliszy
- opis badania tomograficznego
- opis zdj.rtg

- 20 PLN
- 20 PLN
- 50 PLN
- 60 PLN
- 100 PLN
- 110 PLN
- 50 PLN
- 60 PLN
- 50 PLN
- 60 PLN
- 50 PLN
- 60 PLN
- 50 PLN
- 60 PLN
- 100 PLN
- 110 PLN
- 140 PLN
- 150 PLN
- 100 PLN
- 110 PLN
- 50 PLN
- 60 PLN
- 60 PLN
- 70 PLN
- 100 PLN
- 120 PLN
- 50 PLN
- 60 PLN
- od 20 PLN do 70 PLN
- 240 PLN
- 240 PLN
- 300 PLN
- 300 PLN
- 240 PLN
- 290 PLN
- 240 PLN
- 300 PLN
- 250 PLN
- 320 PLN
- 360 PLN
- 180 PLN
- od 180 do 360PLN
- + 20 PLN
- 20 PLN
- 50PLN
- 100 PLN
- 30 PLN