ZESPÓŁ
• RADOSŁAW DĄBROWSKI
inż Radosław Dąbrowski - technik elektroradiologii. W 2001r. ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku uzyskując tytuł technika elektroradiologii i od tego roku pracuje w zawodzie. W 2006 ukończył Politechnikę Białostocką na wydziale Inżyniera Srodowiska uzyskując tytuł inżynier sanitarny.

Bierze udział w licznych szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

- 2007r. - Szkolenia z zakresu radiologii klasycznej
- 2008r. - Ochrona radiologiczna Pacjenta
- 2009r. - Tomografia Komputerowa - Podstawowe Badania Głowy,klatki piersiowej i jamy brzusznej
- 2009r. - Angiografia TK i RM - Głowa ,jama brzuszna i klatka piersiowa
- 2010r. - Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej

Aktywnie działa w związkach zawodowych techników elektroradiologii.