ZESPÓŁ
• ANGELINA CYWONIUK
mgr Angelina Cywoniuk - technik elektroradiologii. Pracuje w zawodzie od 1996r. kiedy to ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku na wydziale Elektroradiologii. W 2007 r. ukończyła studia wyższe na kierunku Filologia Rosyjska z uprawnieniami pedagogicznymi.

Bierze udział w licznych szkoleniach:

- 2005r.- System Zapewnienia Jakości w diagnostyce radiologicznej
- 2008r.- Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- 2010r.- Program Zapewnienia Jakości w Pracowni Radiologii Cyfrowej
- 2010r. - Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R

Aktywna działaczka związku zawodowego techników elektroradiologii. Interesuje się zagadnieniami systemów zapewnienia jakości.